Klachtenprocedure

Het is altijd vervelend als er een klacht is. DWM Trainingen zal uw klacht altijd serieus nemen.

De klachtenprocedure is als volgt:

Als u een klacht heeft horen wij dat graag binnen 2 weken na afronding van de cursus.

DWM Trainingen zal binnen 2 weken op uw klacht reageren.

DWM Trainingen streeft ernaar om uw klacht binnen 4 weken af te handelen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zullen wij u hiervan binnen 4 weken in kennis stellen waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zullen wij u een indicatie geven wanneer we verwachten uitsluitsel te kunnen geven.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 3 jaar bewaard.

Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw klacht, dan is er een mogelijkheid om contact op te nemen met een onafhankelijke derde, te weten dhr. A. van Tilborg, Rotterdam. Het oordeel van de onafhankelijke derde is voor DWM Trainingen bindend; eventuele consequenties worden snel afgehandeld.