In vorige versies van Adobe InDesign kon het soms best wel eens lastig en omslachtig zijn om Alineastijlen (of Paragraph Styles) aan te maken.